Referencie:

 

Fakultná nemocnica Trnava  ,Národný onkologicky ústav Bratislava, 

Letisko M.R. Štefánika Bratislava – správa budov

Správa služieb diplomatického zboru Bratislava ,

Slovenska konsolidačná a.s. Bratislava

Železnice Slovenskej Republiky Bratislava , OR ZSR Trnava , OR ZSR Košice , OR ZSR Žilina

ETP Management budov, s.r.o, Záhradnicka ul,  Bratislava

H-Probyt s.r.o Povraznícka 4, Bratislava

Bratislava  Property  Services s.r.o , Bardošova 2A , Bratislava

DOMOV Slovakia a.s. , Račianska 30A , Bratislava

Niektoré realizované práce roku 2018

Dunajska 66 , Bratislava
Obnova bytového domu. 9  / 2018 , pre  Zateplenie fasady mineralna vlna 

Klobučnicka 2 , Bratislava
Obnova fasady . 9 / 2018 ,  pre Ustav pre ochranu pamiatok

Čmelovec 2 -10, Bratislava
Obnova vstupných portálov . 3 - 7 / 2018 , pre  Správa služieb diplomatického zboru 

Bajkalska 41 ,Bratislava
Chemické tlakové injektáže . 7 / 2018 , pre  H -Probyt spol s.r.o

Račianska 30 ,Bratislava
Chemické tlakové injektáže . 6/ 2018 , pre  Domov slovakia s.r.o

Tallerová  4 ,Bratislava
Izolácie balkónov a terás . 5 / 2018 , pre H -Probyt spol s.r.o

Groslingová  11 ,Bratislava
Chemické tlakové injektáže .hydroizolácie pivnic 7 / 2018 , pre H -Probyt spol s.r.o 

  

Niektoré realizované práce roku 2017

Ferienčikova 8-10 , Bratislava
Komplexná obnova bytového domu.  9 - 11 / 2017  , Zateplenie fasady mineralna vlna , zateplenie strechy, výmena výplni otvorov , elektroinštálacie , 

Vykonané pre H-PROBYT s.r.o .  

Zámocká 24, Bratislava
Komplexná rekonštrukcia šikmých striech cca 500 m2.
Vykonané pre H-PROBYT s.r.o .
Zámocká 24, 26,28 Bratislava
Chemické injektáže a hydroizolačné práce v podzemných garážach.
Vykonané pre H-PROBYT s.r.o

Humelová 4, Bratislava
Komplexná rekonštrukcia loggií, hydroizolácie, podkladané vrstvy cca 100 m2.
Vykonané pre Správa služieb diplomatického zboru , Bratislava
Gorazdova 27, Bratislava
Japonské veľvyslanectvo chemické injektáže a hydroizolačné práce v suterénnych priestoroch , Rôzne stavebné práce na rekonštrukcii objektu.

Vykonané pre Správa služieb diplomatického zboru , Bratislava
Česka ul 21  Bratislava
Komplexná rekonštrukcia pivničných priestorov , odstránenie systémových porúch , injektáže , hydroizolačné práce ,odstránenie vlhnutia nebytových priestorov v podzemí

Vykonané pre DOMOV Slovakia a.s. ,Bratislava
Krížna 34 - 38, Bratislava
Odstránenie systémových porúch balkónov a lodžii  108 ks . Komplexná obnova
Vykonané pre ETP Managment budov , Bratislava .
Račianska 30A , Bratislava
Chemické tlakové injektáže a hydroizolačné práce

Vykonané pre DOMOV Slovakia a.s. ,Bratislava

A. Žarnova 11 , Trnava
Obnova hygienických náterov
Vykonané pre Fakultná nemocnica Trnava
Žst , Leopoldov
Komplexná obnova sociálnych zariadení zamestnancov  
Vykonané pre OR ŽSR Trnava
Cintorínska 4, Bratislava
Obnova plochej strechy  800m2
Vykonané pre Slovenska konsolidačná a.s. , Bratislava.
Kysucká 5-7, Bratislava
Odstránenie systémových porúch striech komplexná rekonštrukcia plochých a šikmých striech.
Vykonané pre H –Probyt s.r.o .
Železnice slovenskej republiky OR Trnava,
Hygienické nátery v budovách pre or Trnava cca 50 tis m2

Vykonané pre ŽSR OR Trnava..

Drotárska 108, Bratislava
Komplexná Oprava  balkónov a lodžii systém Den Braven
Náter fasády 2500 m2.
Vykonané pre ETP Management budov, s.r.o.,  Bratislava